Nieuws

home share2day

> Bekijk alle nieuwsberichten

Over ons

Welkom op de website van Share2day. Het doel van onze stichting is om verschillende werelden bij elkaar te brengen en aandacht te vragen voor actuele maatschappelijke thema’s zoals armoede, minimabeleid, tolerantie en onderwijs. Delen staat voor ons centraal: van kennis, middelen en ervaringen.

Een belangrijke doelgroep zijn minima in het algemeen en in het bijzonder kinderen en jongvolwassenen die het om verschillende redenen niet mee zit, bijvoorbeeld door armoede, een moeilijke thuissituatie of leerproblemen.

Meer weten? Lees verder

Het is moeilijk voor te stellen, maar in ons land leven meer dan een miljoen mensen in armoede, en maar liefst 1 op de 9 kinderen.

Denk met ons mee!

We zijn altijd op zoek naar ervaringen van mensen die in armoede leven. Al wordt er gelukkig al veel aandacht aan besteed, toch blijft het vaak in de taboesfeer om te praten over geldproblemen en armoede. Het is moeilijk voor te stellen, maar in ons land leven meer dan een miljoen mensen in armoede, en maar liefst 1 op de 9 kinderen.

In de gemeente Alkmaar betreft dat al bijna 2500 kinderen. Jongens en meiden waarvoor het hebben van een fiets, een laptop, een schoolreisje of nette kleding niet een vanzelfsprekendheid is.

Tips, suggesties of ervaringen delen? Uw ervaring kan ons helpen nog beter aan te sluiten bij wat voor minima belangrijk is. Mail ons op info@share2day.nl

Projecten

Elk kind een fiets

fietsenplan

Samen met partners als Rataplan, Voedselbank Alkmaar e.o., Gemeente Alkmaar, ANWB en Leergeld organiseert Share2day binnen de HAL-regio het project Elk kind een fiets. Doel hiervan is aan zoveel mogelijk kinderen in armoede een fiets te verstrekken. Hiermee kunnen ze beter deelnemen aan sociale activiteiten (sport, school, vrije tijd) en de beweging komt hun gezondheid ook ten goede.

Meer informatie? Lees verder

Steunfonds Alkmaar

In 2020 startte Share2day met het Steunfonds Alkmaar. Een samenwerking met onder meer Voedselbank Alkmaar en Stichting De Raaf. Doel is om de cliënten van de Voedselbank periodiek te polsen op basale (of als basaal gevoelde) behoeften, waarvoor men zelf aantoonbaar niet de middelen niet heeft.

Meer weten? Lees verder

Culturele projecten

In samenwerking met cultuurpodium De Alkenaer organiseren we educatieve projecten in hartje Alkmaar. De Alkenaer, voorheen een boekwinkel, is uitgebreid tot een culturele ontmoetingsplaats met horeca, debat, lezingen, film en muziek. Momenteel is de verbouwing nog in volle gang. Share2day zal voor De Alkenaer programma’s organiseren over maatschappelijke thema’s waarin vragen en verwondering centraal staan.

Meer weten? Lees verder

Weten wat we nog meer doen? Klik hier voor een overzicht van onze projecten.