Nieuws

home share2day

> Bekijk alle nieuwsberichten

Over ons

Welkom op de website van Share2day. Het doel van onze stichting is om verschillende werelden bij elkaar te brengen en aandacht te vragen voor actuele maatschappelijke thema’s zoals armoede, minimabeleid, tolerantie en onderwijs. Delen staat voor ons centraal: van kennis, middelen en ervaringen.

Een belangrijke doelgroep zijn minima in het algemeen en in het bijzonder kinderen en jongvolwassenen die het om verschillende redenen niet mee zit, bijvoorbeeld door armoede, een moeilijke thuissituatie of leerproblemen.

Meer weten? Lees verder

Het is moeilijk voor te stellen, maar in ons land leven meer dan een miljoen mensen in armoede, en maar liefst 1 op de 9 kinderen.

Denk met ons mee!

We bereiden momenteel een onderzoekspublicatie voor (verschijnt najaar 2021) over armoede en de positie van minima in Alkmaar. Al wordt er gelukkig al veel aandacht aan besteed, toch blijft het vaak in de taboesfeer om te praten over geldproblemen en armoede. Het is moeilijk voor te stellen, maar in ons land leven meer dan een miljoen mensen in armoede, en maar liefst 1 op de 9 kinderen! In de gemeente Alkmaar betreft dat al bijna 2000 kinderen. Jongens en meiden waarvoor het hebben van een fiets, een laptop, een schoolreisje of nette kleding niet een vanzelfsprekendheid is.

Share2day duikt middels eigen onderzoek, interviews met experts, betrokkenen en ervaringsdeskundigen dieper in deze materie, met als doel er meer aandacht voor te vragen. We hopen dat de resultaten van dit onderzoek een beetje kunnen bijdragen aan een nog efficiënter armoedebeleid.

Tips, suggesties of ervaringen delen? Mail ons op info@share2day.nl

Projecten

Elk kind een fiets

fietsenplan

Samen met partners als Rataplan, de Voedselbank Alkmaar, de ANWB en de Gemeente Alkmaar organiseert Share2day binnen de HAL-regio het project Elk kind een fiets. Doel hiervan is aan zoveel mogelijk kinderen in armoede een fiets te verstrekken. Hiermee kunnen ze beter deelnemen aan sociale activiteiten (sport, school, vrije tijd) en de beweging komt hun gezondheid ook ten goede.

Meer informatie? Lees verder

Steunfonds Alkmaar

In 2020 startte Share2day met het Steunfonds Alkmaar. Een samenwerking met onder meer Voedselbank Alkmaar en Stichting De Raaf. Doel is om de cliënten van de Voedselbank periodiek te polsen op basale (of als basaal gevoelde) behoeften, waarvoor men zelf aantoonbaar niet de middelen niet heeft.

Meer weten? Lees verder