Over onze projecten

Fietsenplan

In samenwerking met onder meer Stichting Rataplan, Voedselbank Alkmaar e.o., Gemeente Alkmaar, ANWB en Leergeld stellen we fietsen beschikbaar aan jongeren met een kwetsbare thuissituatie. Deze maakt dat ze niet zelf een fiets kunnen betalen, wat beperkingen opwerpt m.b.t. school en overige activiteiten. Share2day wil hen helpen met een distributieprogramma voor fietsen, dat ook voorziet in het onderhoud ervan. Het Fietsenplan bestaat uit twee projecten: Elk kind een fiets, dat aansluit bij het landelijke ANWB-programma en zich uitsluitend op kinderen en jongeren richt, en Ouders op de fiets. Dit laatste project verschaft fietsen aan ouders binnen minimagezinnen. Doel hierbij is te bevorderen dat niet alleen kinderen maar ook hun ouders kunnen fietsen. 

————————————————————————————————————————————————-

Steunfonds Alkmaar

In samenwerking met de Voedselbank Alkmaar probeert Share2day bijzondere hulpverzoeken te honoreren van mensen die onder de armoedegrens leven. Dit doen we via ons Steunfonds Alkmaar. Het gaat hierbij om voor deze doelgroep belangrijke middelen die ze zelf niet kunnen betalen. Denk bijvoorbeeld aan kleding, witgoed of het betalen van een schoolvakantie, waarbij de hele klas meegaat maar het kind waarvan de ouders geen geld hebben niet. Dat proberen wij dan mogelijk te maken, indien de normale regelingen hierin niet voorzien. Later dit jaar zal een nieuwe ronde van steunaanvragen behandeld worden.

————————————————————————————————————————————

De Koepel

Share2day initieerde de opzet van een regionale coalitie tegen armoede: De Koepel. Dit gebeurt vanuit de werkgroep Van armoede naar actie, waarin onder meer Halte Werk, de gemeente, Humanitas, MET en andere lokale partijen die zich inzetten voor minima verenigd zijn. De focus ligt op het HAL-gebied (Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk). De coalitie heeft zijn vertrekpunt vanuit een centraal gecoördineerde portal (www.dekoepel.nl) waarop alles op een laagdrempelige en toegankelijke manier vindbaar is, zowel voor hulpvrager als zorgverlener. Belangrijk onderdeel vormt de Sociale kaart

———————————————————————————————————————————–

Onderzoek en publicaties

Zojuist verscheen een publicatie over armoede in Nederland en in het bijzonder in Noord-Holland: Armoede, een persoonlijk verhaal, geschreven door Vincent van de Vrede. Al wordt er gelukkig al veel aandacht aan besteed, toch blijft het vaak in de taboesfeer om te praten over geldproblemen en armoede.

In een samenleving waarin je voortdurend wordt verteld dat je zelf een succes van je leven moet maken, is het ontnuchterend te zien hoe het aan de andere kant gaat en hoe mensen dan tegen je aankijken.

In dit boek zoeken we naar antwoorden op de vraag, wat armoede is. Uitgangspunt hierbij vormt de notie dat armoede in de eerste plaats altijd een persoonlijk verhaal is. Aan de hand van persoonlijke verhalen wordt een veelkantig beeld van armoede geschetst. Ook wordt gekeken naar beleid en hoe lokale armoedebestrijding zoal werkt.

Meer informatie over onderzoek en publicaties van Share2day is hier te vinden.

———————————————————————————————————————————–

75 jaar vrij: de oorlog in posters

Propaganda was een belangrijk middel voor de bezetter om de burger te (des)informeren. Dit gebeurde niet alleen via de gelijkgeschakelde media, maar ook middels posters.

Share2day beschikt over een unieke en tot dusver onbekende collectie van meer dan 130 oorlogsposters die zijn opgehangen in Haarlem, in de periode 1940-1945. Deze collectie bevat niet alleen oproepen voor de Arbeidsdienst en de Waffen-SS, maar ook veel bijzondere informatie over lokale veroordelingen en bepalingen.

Het is onze bedoeling hier een boek van samen te stellen waarin alle posters in chronologische volgorde zijn opgenomen. Voorjaar 2022 vond in het Haarlems museum een tentoonstelling plaats waarop een selectie van de posters te zien waren. Dit alles was bedoeld ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding.

(Wegens de lockdown als gevolg van corona werd deze tentoonstelling helaas verplaatst naar 2022).

———————————————————————————————————————————–

De oorlog uit eerste hand

In voorbereiding is verder een project om het verhaal van de Eerste en Tweede Wereldoorlog te vertellen aan de hand van primaire bronnen, in samenwerking met instanties en mede aan de hand van onze eigen collectie primaire bronnen (onder meer duizenden oorlogsbrieven).

———————————————————————————————————————————

Eerdere projecten

In de eerste jaren na de oprichting (2005-2011) organiseerde Share2day onder meer collectes voor grotere stichtingen, enkele lokale initiatieven en had het een hulpproject in het Hongaarse Zala voor hulpbehoevende kinderen.

Tussen 2012 en 2019 richtte onze stichting zich ook op het coördineren van collectes voor o.a. Nierstichting en Maag Lever Darm Stichting.

—————————————————————————————————————————————

Bertus

Er was verder een heel bijzonder project dat mede ervoor heeft gezorgd dat we extra stilstaan bij oorlog – of beter gezegd, het belang van een tolerante, zelfkritische samenleving. Dat is het terugvinden van oorlogsslachtoffer Bertus de Raaf.