Over onze projecten

Fietsenplan

In samenwerking met onder meer Stichting Rataplan, Voedselbank Alkmaar, Gemeente Alkmaar en ANWB stellen we fietsen beschikbaar aan jongeren met een kwetsbare thuissituatie. Deze maakt dat ze niet zelf een fiets kunnen betalen, wat beperkingen opwerpt m.b.t. school en overige activiteiten. Share2day wil hen helpen met het Fietsenplan, die ook voorziet in het onderhoud van de fietsen. Het Fietsenplan bestaat uit twee projecten: Elk kind een fiets, dat aansluit bij het landelijke ANWB-programma en zich uitsluitend op kinderen en jongeren richt, en Ouders op de fiets. Dit laatste project verschaft fietsen aan ouders binnen minimagezinnen. Doel hierbij is te bevorderen dat niet alleen kinderen maar ook hun ouders kunnen fietsen.

——-

Steunfonds Alkmaar

In samenwerking met de Voedselbank Alkmaar probeert Share2day bijzondere hulpverzoeken te honoreren van mensen die onder de armoedegrens leven. Het gaat hierbij om voor deze doelgroep belangrijke middelen die ze zelf niet kunnen betalen. Denk bijvoorbeeld aan kleding, witgoed of het betalen van een schoolvakantie, waarbij de hele klas meegaat maar het kind waarvan de ouders geen geld hebben niet. Dat proberen wij dan mogelijk te maken, indien de normale regelingen hierin niet voorzien.

Een coalitie tegen armoede in de HAL-regio

Share2day coördineert de opzet van een regionale coalitie tegen armoede. Dit gebeurt vanuit de werkgroep Van armoede naar actie, waarin onder meer Halte Werk, de gemeente, Humanitas, MET en andere lokale partijen die zich inzetten voor minima verenigd zijn. De focus ligt op het HAL-gebied (Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk). Deze beoogde coalitie heeft zijn vertrekpunt vanuit een centraal gecoördineerde portal (website) waarop alles op een laagdrempelige en toegankelijke manier vindbaar is, zowel voor hulpvrager als zorgverlener.

——-

Aandacht voor armoede

We bereiden momenteel een publicatie voor over armoede in Nederland en in het bijzonder in Noord-Holland. Al wordt er gelukkig al veel aandacht aan besteed, toch blijft het vaak in de taboesfeer om te praten over geldproblemen en armoede. Het is moeilijk voor te stellen, maar in ons land leven meer dan een miljoen mensen in armoede, en maar liefst 1 op de 9 kinderen! Share2day duikt middels eigen onderzoek, spreken met experts, betrokkenen en ervaringsdeskundigen dieper in deze materie, met als doel er meer aandacht voor te vragen. In een samenleving waarin je voortdurend wordt verteld dat je zelf een succes van je leven moet maken, is het ontnuchterend te zien hoe het aan de andere kant gaat en hoe mensen dan tegen je aankijken.

——-

75 jaar vrij: de oorlog in posters

Propaganda was een belangrijk middel voor de bezetter om de burger te (des)informeren. Dit gebeurde niet alleen via de gelijkgeschakelde media, maar ook middels posters. Share2day beschikt over een unieke en tot dusver onbekende collectie van meer dan 130 oorlogsposters die zijn opgehangen in Haarlem, in de periode 1940-1945. Deze collectie bevat niet alleen oproepen voor de Arbeidsdienst en de Waffen-SS, maar ook veel bijzondere informatie over lokale veroordelingen en bepalingen. Het is onze bedoeling hier een boek van samen te stellen waarin alle posters in chronologische volgorde zijn opgenomen. Tevens is het doel er een tentoonstelling over te organiseren waarop alle posters te zien zullen zijn. Dit alles ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding. (wegens de lockdown als gevolg van corona is deze tentoonstelling helaas niet doorgegaan).

——-

De oorlog uit eerste hand

In voorbereiding is verder een project om het verhaal van de oorlog te vertellen aan de hand van primaire Duitse bronnen, in samenwerking met Duitse instanties en mede aan de hand van onze eigen collectie primaire bronnen (onder meer duizenden brieven).

——

Eerdere projecten

In het verleden organiseerde Share2day onder meer collectes voor grotere stichtingen, enkele lokale initiatieven en had het een hulpproject in het Hongaarse Zala voor hulpbehoevende kinderen. Er was verder een heel bijzonder project dat mede ervoor heeft gezorgd dat we extra stilstaan bij oorlog – of beter gezegd, het belang van een tolerante, zelfkritische samenleving. Dat is het terugvinden van oorlogsslachtoffer Bertus de Raaf.

——

Bertus

Verzetsstrijder Bertus de Raaf overleed op 10 december 1944, maar na de oorlog werd nimmer duidelijk waar en onder welke omstandigheden hij om het leven was gekomen. Geen stoffelijk overschot, graf noch informatie over de omstandigheden. Ruim zestig jaar later kwam op initiatief van Share2day toch een nieuwe zoektocht op gang, en dit keer met succes. Op 29 juli 2010 werd Bertus de Raaf alsnog begraven, in Heiloo.

Voorafgaand aan de begrafenis organiseerde Share2day een symbolische herdenkingsreis. Vertegenwoordigers van het nieuwe Duitse gezag reisden samen met de nabestaanden van Bertus de omgekeerde route die hij heeft afgelegd toen hij tijdens de oorlog naar Duitsland werd gevoerd. Een perfect voorbeeld van het bijeenbrengen van twee verschillende leefwerelden. Nog altijd kijken wij met voldoening terug op deze ontmoeting tussen voormalige vijanden, die in goede harmonie de herdenkingsreis aflegden en Bertus thuisbrachten. Dit project werd ook veel belicht in media. Ook momenteel zijn er lezingen en presentaties over dit project beschikbaar. Neemt u voor meer informatie daarover contact met ons op. In mei 2013 verscheen een eenmalige glossy, speciaal aan Bertus’ verhaal gewijd. Dit tijdschrift telt 64 pagina’s en bevat tevens een dvd, waarop een documentaire staat over de herdenkingsreis. In samenwerking met Kamp Amersfoort is een educatief project opgezet voor leerlingen van scholen, waarbij het tijdschrift gekoppeld wordt aan bronmateriaal en een rondleiding door het kamp. Leerlingen mogen na afloop het blad mee naar huis nemen.