Fietsenplan: Ouders op de fiets

fietsenplan

Het Fietsenplan van Share2day bestaat uit Elk kind een fiets en Ouders op de fiets. Deze projecten doen we samen met lokale partners. De meeste vraag is er naar kinderfietsen, waarin Elk kind een fiets probeert te voorzien. Maar we merken dat er ook bij ouders vaak de behoefte aan een fiets leeft, waar de middelen ervoor ontbreken. Met Ouders op de fiets proberen we dit jaar meer in deze leemte te voorzien.

Share2day en Stichting Rataplan werkt samen met de Voedselbank aan Ouders op de fiets, een project voor ouders in minimagezinnen van Alkmaar. Doel is om fietsen aan ouders te verstrekken die dat niet kunnen betalen. Hiervoor zijn nu al enige tientallen aanvragen in behandeling en we zijn proberen in navolging van Elk kind een fiets ook dit project uit te breiden.

Het mooie van de fietsenprojecten is dat het effect ervan door de verschillende partners zo versterkt wordt. Share2day hecht aan lokale samenwerkingen. De gemeente speelt hier een verbindende rol in; Rataplan zorgt voor het opknappen van de fietsen. Via de screening van de Voedselbank bereiken we de mensen die het ‘t meest nodig hebben. De fietsenprojecten binnen het Fietsenplan staat onder coördinatie van Share2day en wordt grotendeels door ons gefinancierd.

Als u meer wilt weten, kunt u mailen naar info@share2day.nl