De Stichting

Stichting

Op deze pagina vindt u alle belangrijke info over Stichting Share2day.
Hier vindt u onze doelstelling, beleidsplan, bestuurssamenstelling, beloningsbeleid, en ons RSIN-nummer.


Doelstelling

Het doel van de stichting is:

 • Het ondersteunen van huishoudens die te maken hebben met armoede door:
  – het ter beschikking stellen van eerste levensbehoeften, zoals kleiding, schoolspullen, persoonlijke verzorgingsproducten, etc.
  – het ter beschikking stellen van fietsen.
  – het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • het verbinden van verschillende groepen in de samenleving door:
  – het organiseren van culturele activiteiten als debatten en tentoonstellingen.
  – het ontwikkelen van lesmateriaal voor gebruik door scholen bij onder meer het vak burgerschap.

Beleidsplan
Via deze link kunt u ons beleidsplan inzien.


Het bestuur van Share2day

Het bestuur wordt gevormd door:

 • Vincent van de Vrede, voorzitter
 • Sam Janse, secretaris
 • Joris Berding, penningmeester

Organisatie en beloningsbeleid

De Stichting heeft geen personeel in dienst. Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden. De leden van het bestuur hebben wel recht op de vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. De meeste werkzaamheden worden door vrijwilligers verricht. Op dit moment wordt er nog geen vrijwilligersvergoeding betaald. Maar als de inkomsten dat toelaten wil stichting medewerkers die een coördinerende rol vervullen een vrijwilligersvergoeding gaan betalen.


Financieel jaarverslag
Via deze link kunt u ons financieel jaarverslag (2023) inzien


Jaarverslag van uitgeoefende activiteiten
Via deze link kunt u ons jaarverslag van uitgeoefende activiteiten inzienRSIN: 814398145
E-mail: info@share2day.nl
Triodos Bank: NL86 TRIO 0320 1544 59
KVK: 37116274