Team

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:

Vincent van de Vrede, voorzitter
Sam Janse, secretaris
Joris Berding, penningmeester

Het bestuur ontvangt geen beloning voor zijn werk. 

Medewerkers
Rory Ceulen
Bert de Raaf
Jacqueline Menks