Steunfonds Minima Alkmaar

Onlangs startte Share2day met het Steunfonds Minima Alkmaar. Een samenwerking met onder meer Voedselbank Alkmaar en Stichting De Raaf. Doel is om de leden van de Voedselbank periodiek te polsen op basale (of als basaal gevoelde) behoeften, waarvoor men zelf aantoonbaar niet de middelen niet heeft. Uit de recente enquête via de Voedselbank zijn al aanvragen binnen, waar we de komende periode aan zullen werken. Eerst wordt gekeken (samen met Halte Werk) welke onder gemeentelijk budget kunnen worden gehonoreerd en welke via Share2day of partners. We proberen kritisch de aanvragen te beoordelen en te waarborgen. Alleen serieuze aanvragen worden in behandeling genomen.

Onze ambitie is: laagdrempelig zijn en duidelijke communicatie richting aanvragers. Over wel of niet honoreren kunnen we geen garanties geven, maar we zetten ons er serieus voor in mensen in schrijnende omstandigheden zoveel mogelijk te helpen. Kinderen en jongeren staan voor ons centraal.

Lees ook het artikel in het Noord-Hollands Dagblad

In maart zullen we dit project evalueren, waarna een verslag op deze site volgt.