Steunfonds Alkmaar

In 2020 startte Share2day met het Steunfonds Alkmaar. Een samenwerking met onder meer Voedselbank Alkmaar en Stichting De Raaf. Doel is om de leden van de Voedselbank periodiek te polsen op basale (of als basaal gevoelde) behoeften, waarvoor men zelf aantoonbaar niet de middelen niet heeft. Uit periodieke enquêtes via de Voedselbank komen aanvragen binnen. Vervolgens wordt eerst gekeken (samen met Halte Werk) welke onder gemeentelijk budget kunnen worden gehonoreerd en welke via Share2day of partners. We proberen kritisch de aanvragen te beoordelen en te waarborgen. Alleen serieuze aanvragen worden in behandeling genomen.

Onze ambitie is: laagdrempelig zijn en duidelijke communicatie richting aanvragers. Over wel of niet honoreren kunnen we geen garanties geven, maar we zetten ons er serieus voor in mensen bij te staan waar mogelijk. Kinderen en jongeren staan voor ons hierin centraal.

Lees ook het artikel in het Noord-Hollands Dagblad

Wilt u een aanvraag doen voor bijzondere bijstand uit het Steunfonds Alkmaar? Dit kan momenteel alleen als u aan de Voedselbank-norm voldoet qua inkomen. Dan krijgt u automatisch de periodieke enquête waarop u kunt reageren met een verzoek.