Educatieve projecten

Share2day organiseert ook educatieve projecten. Onder andere gericht op scholen. Op deze pagina zullen deze projecten worden uiteengezet.

Verzetsman Bertus de Raaf – project uit 2010

In 2010 vond een bijzondere uitvaart plaats. Het ging om Bertus de Raaf, verzetsman en onderduiker, die in 1945 was overleden in een buitenkamp van het beruchte concentratiekamp Neuengamme. Decennia was onduidelijk wat er met hem gebeurd was. Samen met de familie bracht Share2day zijn stoffelijk overschot thuis. Bertus kreeg zijn naam terug en rust nu in hetzelfde graf als zijn lievelingsbroer. Dit project was de aanleiding voor Share2day om vaker stil te staan bij oorlog en vrede. Het verhaal van Bertus laat zien hoe belangrijk het is om te blijven praten over oorlog, als je de vrede niet wilt verliezen.

Verzetsstrijder Bertus de Raaf overleed op 10 december 1944, maar na de oorlog werd nimmer duidelijk waar en onder welke omstandigheden hij om het leven was gekomen. Geen stoffelijk overschot, graf noch informatie over de omstandigheden. Ruim zestig jaar later kwam op initiatief van Share2day toch een nieuwe zoektocht op gang, en dit keer met succes. Op 29 juli 2010 werd Bertus de Raaf alsnog begraven, in Heiloo.

https://youtube.com/watch?v=qG-Sx-yXI-0

Voorafgaand aan de begrafenis organiseerde Share2day een symbolische herdenkingsreis. Vertegenwoordigers van het nieuwe Duitse gezag reisden samen met de nabestaanden van Bertus de omgekeerde route die hij heeft afgelegd toen hij tijdens de oorlog naar Duitsland werd gevoerd. Een perfect voorbeeld van het bijeenbrengen van twee verschillende leefwerelden. Nog altijd kijken wij met voldoening terug op deze ontmoeting tussen voormalige vijanden, die in goede harmonie de herdenkingsreis aflegden en Bertus thuisbrachten. Dit project werd ook veel belicht in media. Onder meer het Journaal en EenVandaag besteedden er aandacht aan.

Ook verscheen een eenmalig magazine, speciaal aan Bertus’ verhaal gewijd. Dit tijdschrift telt 64 pagina’s en bevat tevens een dvd, waarop een documentaire staat over de herdenkingsreis.

In samenwerking met Kamp Amersfoort werd enkele jaren een educatief project opgezet voor leerlingen van scholen, waarbij men het tijdschrift koppelde aan bronmateriaal en een rondleiding door het kamp. Leerlingen mogen na afloop het blad mee naar huis nemen. Van tijd tijd geven we lezingen over het thema oorlog en vrede met Bertus’ verhaal als uitgangspunt.

Interesse in een lezing of presentatie over oorlog en vrede aan de hand van Bertus’ verhaal? Wij kunnen zowel voor een publiek van volwassenen als leerlingen spreken. Neemt u voor meer informatie daarover contact met ons op.