Onderzoek en publicaties

Share2day doet op journalistieke basis onderzoek naar diverse maatschappelijke vraagstukken. Momenteel zijn dit de woningmarkt, jeugdhulpverlening, onderwijs en burgerschap, minima en armoedebeleid. Op deze pagina vindt u informatie over de laatste publicaties.

Later dit jaar volgen nog publicaties over gezondheidszorg en de woningmarkt. Voor 2023 staat een publicatie over onderwijs en burgerschap gepland en een geschiedenis van Alkmaar, verteld door de ‘ogen’ van een gemeentelijk monument in het oude centrum, dat al vijf eeuwen stadsgeschiedenis meemaakt.

PAS VERSCHENEN: ARMOEDE, EEN PERSOONLIJK VERHAAL

Armoede, een persoonlijk verhaal

Wat is armoede? Een nieuwe publicatie van Share2day getiteld Armoede, een persoonlijk verhaal zoekt naar antwoorden op die vraag. Armoede kun je van vele kanten benaderen. De statistiek zal je de cijfers en tabellen tonen, de geschiedenis laat zien hoe we ons ontwikkelden van een laissez-faire-politiek naar de verzorgingsstaat van vandaag. En de politieke agenda geeft een weerslag van hoe verdeeld Den Haag over armoedebeleid denkt.

Maar dat alles toont slechts de buitenkant van een maatschappelijk begrip. Om armoede van binnenuit te begrijpen, moet je op zoek naar de mensen die er elke dag mee te maken hebben. Luisteren naar wat zij te zeggen hebben. In dit boek neemt Vincent van de Vrede je mee op een verkenning door de wereld van armoede binnen onze landsgrenzen en laat hij zien dat armoede op de eerste plaats een persoonlijk verhaal is.

Over de auteur

Vincent van de Vrede is voorzitter van armoedecoalitie De Koepel, die in de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard samenwerking en onderlinge uitwisseling probeert te bevorderen op het gebied van armoedebestrijding. 

Oproep: doe mee met onze armoedepeiling

Al wordt er gelukkig al veel aandacht aan besteed, toch blijft het vaak in de taboesfeer om te praten over geldproblemen en armoede. Het is moeilijk voor te stellen, maar in ons land leven meer dan een miljoen mensen in armoede, en maar liefst 1 op de 9 kinderen! In de gemeente Alkmaar betreft dat al bijna 2000 kinderen. Jongens en meiden waarvoor het hebben van een fiets, een laptop, een schoolreisje of nette kleding niet een vanzelfsprekendheid is.

Share2day duikt middels eigen onderzoek, interviews met experts, betrokkenen en ervaringsdeskundigen dieper in deze materie, met als doel er meer aandacht voor te vragen. We hopen dat de resultaten van dit onderzoek een beetje kunnen bijdragen aan een nog efficiënter armoedebeleid. In september verschijnt Armoede, een persoonlijk verhaal, waarin onze ervaringen en verhalen van minima zelf naar voren komen.

Heeft u ervaring met armoede, leven van een minimuminkomen of verwante ervaring of expertise, en wilt u uw verhaal of feedback met ons delen? Neem gerust contact met ons op. Uw ervaring is waardevol voor ons!