Geslaagde netwerkbijeenkomst armoede

Op 13 juni jl. kwamen ongeveer vijftig professionals en vrijwilligers samen in het auditorium van de Rabobank voor de netwerkbijeenkomst Armoede is een persoonlijk verhaal. Het initiatief hiervoor kwam vanuit de platforms Zorg en Welzijn (Alkmaar) en Welzijn en Zorg (Dijk en Waard) en de werkgroep Van Armoede naar Actie. Share2day was verantwoordelijk voor het programma. Het doel van deze bijeenkomst was elkaar beter te leren kennen, ervaringen uit te wisselen en hierdoor het inzicht in armoede te verdiepen. Dagvoorzitter was Bert de Raaf van Share2day.

Het uitgangspunt van de dag was dat armoede altijd terug te brengen valt tot een persoonlijk verhaal, zoals ook de titel is van het boek dat bij deze dag hoorde: Armoede, een persoonlijk verhaal. Dit is geschreven door Vincent van de Vrede van Share2day, tevens voorzitter van de armoedecoalitie De Koepel.

Lancering De Koepel

Deze dag werd ook de website van de armoedecoalitie gelanceerd: www.dekoepel.nl.

In Alkmaar en Dijk & Waard zijn 9.500 minima-huishoudens. Er is veel aanbod om hen te ondersteunen, maar dat maakt het soms ook lastig goed te vinden wat men zoekt. Via de Sociale kaart kan men snel het antwoord op specifieke hulpvragen ontdekken. Ook zal de kennisbank in toenemende mate relevante achtergrondinformatie bevatten, verdeeld over de meest voorkomende onderwerpen.

Deze site is niet alleen hét overzicht van alles over armoede, maar ook de thuisbasis van armoedecoalitie De Koepel. Doelgroep hiervan vormen zowel minima zelf als professionals en vrijwilligers die zich bezighouden met armoedebestrijding.