Geslaagde netwerkbijeenkomst De Koepel over armoede

De netwerkbijeenkomst over armoede die armoedecoalitie De Koepel op 17 oktober, Wereldarmoededag, organiseerde kende een succesvol verloop. De opkomst lag, met ruim 70 bezoekers, hoger dan de vorige keer.

Het was mooi om vast te stellen dat het aanwezige publiek erg divers was; zo waren er niet alleen mensen uit het sociaal domein, maar ook van maatschappelijk betrokken bedrijven, zoals banken, en uit de zorgsector.

De netwerkbijeenkomst werd geopend door verantwoordelijk wethouder Robert te Beest van Alkmaar die onder andere uitleg gaf over het nieuwe armoedebeleid van de gemeente, waarna René Timmerman van Geldfit een workshop verzorgde. Twee ervaringsdeskundigen, Bianca en Esther, vertelden een aangrijpend verhaal over hun leven in armoede.

Ook werd er tijdens de bijeenkomst dankbaar gebruik gemaakt van de gelegenheid om vragen te stellen en te netwerken.

Rond 17.00 uur werd de bijeenkomst afgesloten door dagvoorzitter Bert de Raaf, voorzitter van Share2Day.