De Koepel organiseert op 17 oktober netwerkbijeenkomst over armoede

Op 17 oktober, Wereldarmoededag, organiseert armoedecoalitie De Koepel opnieuw een netwerkbijeenkomst over armoede. Naar verwachting zullen vijftig à zestig partijen vanuit het sociaal domein aanwezig zijn.

De netwerkbijeenkomst wordt geopend door de wethouders van de gemeenten Alkmaar en Dijk & Waard, waarna René Timmerman van Geldfit een presentatie zal verzorgen. Ook gaan we in gesprek met ervaringsdeskundigen en is er ruim gelegenheid om te netwerken en elkaar beter te leren kennen.

Tijdens de bijeenkomst zullen ook de laatste ontwikkelingen rondom De Koepel en de plannen voor 2024 gedeeld worden.

Op 13 juni 2022 vond de eerste netwerkbijeenkomst over armoede plaats. Tijdens die bijeenkomst werd ook de website van de armoedecoalitie gelanceerd: www.dekoepel.nl.

In de gemeenten Alkmaar en Dijk & Waard zijn ongeveer 9500 minima-huishoudens. Er is veel aanbod om hen te ondersteunen, maar dat ruime aanbod maakt het soms juist ook lastig om goed te vinden wat men zoekt. Via de website wil De Koepel dit aanbod toegankelijker maken. Met de Sociale kaart kan men snel het antwoord op specifieke hulpvragen ontdekken. Ook zal de kennisbank in toenemende mate relevante achtergrondinformatie bevatten, verdeeld over de meest voorkomende onderwerpen.

De site is niet alleen hét overzicht met alle informatie over armoede, maar ook de thuisbasis van armoedecoalitie De Koepel. Doelgroep hiervan vormen zowel minima zelf als professionals en vrijwilligers die zich bezighouden met armoedebestrijding.

De netwerkbijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 17.00 uur in het auditorium van de Rabobank, Robonsbosweg 5, Alkmaar. Aanmelden kan via dit formulier.