Stichting 999-DOET doneert

Dankzij stichting 999-DOET konden we 17 kinderen blij maken met een fiets! Met de donatie van Stichting 999-DOET was het mogelijk om 17 fietsen op te knappen en te verstrekken aan kinderen die in armoede opgroeien. We zijn hier heel blij mee en willen 999-DOET graag van harte bedanken voor hun gift!

Het inzamelen van fietsen gaat goed. Veel Alkmaarders en mensen van buiten onze gemeente hebben gehoor gegeven aan de oproep fietsen te doneren voor kinderen en jongeren die in armoede opgroeien. Maar voor het opknappen van deze fietsen zoeken we nog naar sponsors. Tot nu toe is Share2day de voornaamste financier maar om verdere schaalvergroting mogelijk te maken, is de hulp van sponsors hard nodig.

Juist daarom zijn we heel blij met de steun van een stichting als 999-DOET. Bedankt, ook namens de kinderen!