Subsidie voor De Koepel

Haltewerk en de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard steunen met een subsidie de realisatie van de website www.dekoepel.nl, die onder meer de regionale Sociale kaart bevat. Mede hierdoor kan de technische ontwikkeling van de website worden gefinancierd. We zijn hier heel blij mee omdat de website met deze Sociale kaart in een belangrijke behoefte voorziet voor de regio.

Armoedecoalitie

Daarnaast maakt De Koepel zich als armoedecoalitie hard voor het samenbrengen van partijen en initiatieven die zich inzetten voor kwetsbare groepen in de samenleving. Ook hiervoor zal de website www.dekoepel.nl het vertrekpunt zijn.