Algemene ontwikkeling voor jongeren

Share2day bereidt een speciaal op jongeren gerichte publicatie voor die als doel heeft een overzicht te bieden van een zo breed mogelijke algemene ontwikkeling. Hieraan zal tevens lesmateriaal gekoppeld worden. Het streven is om een algemene culturele en maatschappelijke kennis te presenteren, al zal het een selectie blijven. Het boek en de lesmodules zijn aanvullend bedoeld op het normale lesprogramma.