De Koepel

Share2day heeft in 2021 het initiatief genomen om tot een armoedecoalitie en sociale kaart te komen voor de regio Alkmaar en Dijk en Waard. Samen met andere leden van werkgroep Van armoede naar actie werd dit verder uitgewerkt. Met BuroBureaux (dat ook de website van De Armoedecoalitie in Utrecht heeft ontworpen) werd in januari 2022 begonnen met de realisatie van het nieuwe platform voor armoedebestrijding in de HAL-stadsregio: De Koepel. De naam staat voor de missie: alles over armoede onder één dak.

Op deze portal kunnen hulpvragers en hulpverleners op een laagdrempelige en toegankelijke manier alles vinden wat er op regionaal gebied aan armoedebestrijding is. We hopen zo het zeer diverse aanbod aan instanties, particuliere initiatieven en regelingen voor iedereen meer inzichtelijk te maken en partijen beter met elkaar in contact te laten komen. Onze hoop is dat dit ten goede komt aan de strijd tegen armoede in onze regio.

Vooruitkijkend naar de toekomst is de wens om ook offline campagnes op te zetten om minima te bereiken. Vroegsignalering en preventie staan hoog op de beleidsagenda van de gemeenten en De Koepel wil hier graag bij aansluiten. Over de nadere invulling hiervan zal de komende maanden in de coalitie nader worden gesproken.

Voor meer informatie: www.dekoepel.nl.