Bertus

b-k-1Verzetsstrijder Bertus de Raaf overleed op 10 december 1944, maar na de oorlog wordt nimmer duidelijk waar en onder welke omstandigheden hij om het leven is gekomen. Geen stoffelijk overschot, graf noch informatie over de omstandigheden. Ruim zestig jaar later komt op initiatief van Share2day toch een nieuwe zoektocht op gang, en dit keer met succes. Op 29 juli 2010 wordt Bertus de Raaf alsnog begraven, in Heiloo.

b-k-6Voorafgaand aan de begrafenis organiseerde Share2day een symbolische herdenkingsreis. Vertegenwoordigers van het nieuwe Duitse gezag reisden samen met de nabestaanden van Bertus de omgekeerde route die hij heeft afgelegd toen hij tijdens de oorlog naar Duitsland werd gevoerd. Een perfect voorbeeld van het bijeenbrengen van twee verschillende leefwerelden. Nog altijd kijken wij met voldoening terug op deze ontmoeting tussen voormalige vijanden, die in goede harmonie de herdenkingsreis aflegden en Bertus thuisbrachten. Dit project werd ook veel belicht in media. Ook momenteel zijn er lezingen en presentaties over dit project beschikbaar. Neemt u voor meer informatie daarover contact met ons op. In mei 2013 verscheen een eenmalige glossy, speciaal aan Bertus’ verhaal gewijd. Dit tijdschrift telt 64 pagina’s en bevat tevens een dvd, waarop een documentaire staat over de herdenkingsreis. In samenwerking met Kamp Amersfoort is een educatief project opgezet voor leerlingen van scholen, waarbij het tijdschrift gekoppeld wordt aan bronmateriaal en een rondleiding door het kamp. Leerlingen mogen na afloop het blad mee naar huis nemen.