ONZE MENSEN

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

Vincent van de Vrede, voorzitter

Sam Janse, secretaris

Joris Berding, penningmeester

Medewerkers

Rory Ceulen

Bert de Raaf